Klausimai
Jeigu norite užduoti klausimą, bendruosius asmenų aptarnavimo kontaktus rasite čia.
 

 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Jeigu Jums reikalinga valstybės garantuojama teisinė pagalba, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite sužinoti, ar Jums priklauso nemokama antrinė teisinė pagalba, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite pasinaudoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos interaktyviomis konsultacijomis bei elektroninėmis paslaugomis, informaciją rasite čia
Jeigu Jūs norite pateikti dokumentus šiai pagalbai gauti, informaciją rasite čia.
Jeigu norite kreiptis papildomos informacijos, kontaktus rasite čia.

 

 

Advokatų išlaidų atlyginimas baudžiamosiose ir administracinėse bylose

Jeigu baudžiamojoje byloje buvote išteisintas ir teismas Jums priteisė išlaidų advokato paslaugoms atlyginimą iš valstybės – kreipkitės į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą.
Jeigu Jūsų atžvilgiu pradėta administracinio nusižengimo byla buvo nutraukta ir teismas Jums priteisė išlaidų advokato paslaugoms atlyginimą iš valstybės – kreipkitės į instituciją, kurios nutarimas dėl administracinio nusižengimo buvo panaikintas (pavyzdžiui, policija ar kita valstybės ar savivaldybės įstaiga).
Kreipdamiesi į valstybės institucijas dėl išlaidų atlyginimo užpildykite prašymą, kurio formą rasite čia.
Rekomendacijas teismams dėl atlygintinų advokatų išlaidų dydžių rasite čia.

 

 

Valstybės neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimas

Teismo priteistos žalos išmokėjimas.

Jeigu teismas Jums priteisė iš valstybės žalos atlyginimą už valstybės neteisėtus veiksmus (CK 6.271 str., CK 6.272 str.) kreipkitės į Teisingumo ministeriją su prašymu įvykdyti teismo sprendimą, kurio formą rasite čia.

Žalos atlyginimas ne teismo tvarka.

Jeigu Jus norite ne teismo tvarka paprašyti iš valstybės žalos atlyginimą už valstybės neteisėtus veiksmus (CK 6.271 str., CK 6.272 str.) kreipkitės į Teisingumo ministeriją užpildydami prašymą, kurio formą rasite čia.

 

 

Pažymos
Jeigu norite kompensacijos už smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, prašymo formą rasite čia
Jeigu norite avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, prašymo formą rasite čia.
Jeigu norite gauti antrinę teisinę pagalbą, prašymo formą rasite čia.

 

 

Korupcijos prevencija
Jeigu Jūs norite pranešti apie korupcijos apraiškas Teisingumo ministerijoje ar jos valdymo srities institucijose, informaciją rasite čia

 

 

Baudžiamoji justicija
Susipažinkite su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2023 m. birželio 1 d., atmintine.

 

 

Bausmių vykdymas
Susipažinkite su Administracinės atsakomybės už bausmių vykdymo sistemos statutinių valstybės tarnautojų (pareigūnų), valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens garbės ir orumo pažeminimą bei pareigūnų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą atmintine. 

 

 

Smurtinių nusikaltimų žalos kompensavimas ir įmokos į fondą mokėjimas
Jeigu Jūs norite kreiptis dėl smurtinių nusikaltimų žalos kompensavimo, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite sumokėti įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo sąskaitą, informaciją rasite čia.

 

 

Vartojimo ginčai
Jeigu Jūs norite kreiptis dėl vartojimo ginčo, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums aktuali informacija apie prekių kainų mažinimo reikalavimus, informaciją rasite čia.

 

 

Mediacija
Jeigu Jums reikia teisminės ar neteisminės mediacijos paslaugų, informaciją rasite čia.
Mediatorių sąrašą rasite čia.
Jeigu Jūs norite pasinaudoti mediacijos pagalba elektroninėmis paslaugomis, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite sužinoti, kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl mediacijos, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite sužinoti daugiau apie mediacijos teikimo sąlygas, informaciją rasite čia.
Jeigu norite kreiptis papildomos informacijos, kontaktus rasite čia.

 

 

Informacija veiklai teisingumo srityje
Jeigu Jums reikia teisinio darbo stažo pripažinimo eiti teisėjo, advokato, notaro, antstolio pareigas, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia išvadų dėl politinių partijų pateiktų duomenų tikrumo ir steigimo dokumentų, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia išvadų dėl teikiamų duomenų ir dokumentų, susijusių su tradicinių ir tradicinėmis nelaikomų religinių bendruomenių įregistravimu ar įtraukimu į Juridinių asmenų registrą, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia informacijos apie saugomus dokumentus ar šių dokumentų kopijų, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia pažymos apie draudžiamąsias pajamas, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimo, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia leidimo įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia leidimo įsteigti notaro (notarų) biurą, informaciją rasite čia.
Jeigu Jums reikia notaro pažymėjimo, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite būti įrašytas į  Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, informaciją rasite čia.
 

 

Tarptautinės teisinės pagalbos informacija 
Jeigu Jums reikia dokumentų dėl teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo užsienio valstybėje, prašymo formą rasite čia.
Jeigu Jums reikia pateikti prašymą teisinei pagalbai gauti lenkų kalba, prašymo formą rasite čia.
Jeigu Jums reikia įteikti LR teismui dokumentus rusų kalba, prašymo formą rasite čia
Jeigu Jums reikia pateikti ieškovo prašymą pripažinti rusų kalba, prašymo formą rasite čia
 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)
Jeigu Jūs norite kreiptis į EŽTT, informaciją kokiais atvejais ir kaip tai galite padaryti rasite čia.
 

 

Informacija steigiant politinę partija
Jeigu Jūs norite steigti ar registruoti politinę partiją, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite rasti veikiančių LR politinių partijų sąrašą, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite rasti visų LR įregistruotų politinių partijų sąrašą (su archyvu), informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite pateikti politinės partijos narių sąrašą, instrukciją rasite čia
Jeigu Jūs norite pasitikrinti narystę politinėje partijoje ar atsisakyti šios narystės, informaciją rasite čia
 

 

Informacija registruojant religinę bendruomenę ar bendriją 
Jeigu Jums reikalingi religinių bendruomenių ir bendrijų kontaktiniai duomenys, informaciją rasite čia.
Jeigu Jūs norite pateikti dokumentus dėl tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, informaciją rasite čia.

 

 

Transporto avarijos ir incidentai 
Jeigu Jūs norite pranešti apie transporto avariją ar incidentą, informaciją rasite čia.
 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02